Loading…

Leer Japans op uw manier

Taalcursussen op ieder niveau met begeleiding van native speakers

Algemene voorwaarden

Aanmelding

Vanaf het moment dat het (nieuwe) cursusprogramma op de website staat, kun je je inschrijven voor een cursus bij Japans Taalonderwijs Nichiran. Doe dit via het online aanmeldingsformulier of eventueel telefonisch.

Bevestiging van inschrijving

Na ontvangst van de betaling sturen wij je per email de bevestiging van inschrijving toe. Dit is het bewijs van toegang. Er wordt apart een digitale factuur verzonden voor de betaling van de cursus. Uiterlijk 4 werkdagen voor de start van de cursus ontvang je van ons wederom een email waarin de cursusplaats, de cursusdatum en aanvangstijdstip zijn vermeld. 

Maximale aantal inschrijvingen

Wanneer het maximale aantal cursisten voor een cursus is bereikt, sluit de inschrijving voor de betreffende cursus. Meld je dus zo snel mogelijk aan, de datum waarop we je aanmelding ontvangen, is bepalend voor plaatsing in de cursus. 

Betaling cursusgeld

Je aanmelding is definitief. Je verplicht je hiermee tot het betalen van het verschuldigde cursusgeld en lesmateriaal als je dat ook via ons hebt besteld. De betaling vindt plaats via een bankoverschrijving vóór aanvang van de cursus. Eventueel contant op de eerste lesdag.

Cursusmateriaal

In de cursusomschrijving op de website lees je welk cursusmateriaal er tijdens de cursus gebruikt zal worden. Op het inschrijfformulier heb je de mogelijkheid om aan te geven of je zelf zorg draagt voor de aanschaf van het materiaal of het via ons wil bestellen. De boeken worden op de eerste lesdag uitgereikt door de docent(e). In het geval van online onderwijs zullen de boeken worden toegestuurd.

Annulering van cursus

Bij gebrek aan belangstelling, behoudt Nichiran zich het recht voor een cursus annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan uiterlijk 4 dagen voor de startdatum van de cursus bericht. Mocht je je niet inschrijven voor één van de  andere cursussen die we aanbieden, dan storten we eventueel betaald cursusgeld terug op je rekening. 

Annulering van de aanmelding

Annulering van de aanmelding is niet mogelijk mits er zwaarwegende persoonlijke of medische omstandigheden zijn. Annulering dient schriftelijk en met opgave van reden te gebeuren. In het geval van medische gronden ook met een doktersverklaring. Annuleer je je cursus binnen 14 dagen voor aanvang, dan brengen wij 25% van het cursusgeld aan administratiekosten in rekening. We passen dan het bedrag op de factuur aan. Annuleer je een cursus als deze al gestart is, dan ben je ons het volledige cursusgeld verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging van de cursus


Als je tussentijds stopt met je cursus, betekent niet dat je het resterende bedrag terugkrijg. Wij hebben immers te maken met een minimaal en een maximaal aantal deelnemers.

Verzuim

Mocht je één van de cursusdata niet aanwezig kunnen zijn, dan geeft dit geen recht op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld. Vervalt er vanuit Japans Taalonderwijs Nichiran een les, dan organiseren we een vervangende of inhaalles.

Examens

Je ontvangt na deelname aan de cursus geen diploma. Er zijn wel getuigschriften voorhanden, bijv. in het geval de cursus wordt betaald door een werkgever.

Aansprakelijkheid

Japans Taalonderwijs Nichiran is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld ga je akkoord met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Japans Taalonderwijs NiCHiRAN

Taalcursussen op ieder niveau met begeleiding van native speakers

Contactformulier